Tel : 022-6751 444
Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Probleemoplossing bij een printing error

Welke printing error verschijnt op de display?
Welke storingsproblemen ervaart u?

Informatie over printing errors

Voordat u uw onderdelen bestelt, is het belangrijk om een goede diagnose te stellen van de printing error. Wij publiceren een website waarin we veel voorkomende printing errors beschrijven. Daarmee leggen we uit wat er precies kapot is en welk onderdeel dit probleem kan verhelpen.

Meerdere printing errors

Het komt vaak voor dat er meerdere problemen verband houden met een bepaalde printing error. U krijgt niet de garantie dat u met het aangeschafte onderdeel de volledige storing oplost. Er kan meer aan de hand zijn. Als u twijfelt kunt u 2 acties ondernemen:
  • » u vervangt het aangegeven onderdeel en controleert of een nieuwe printing error optreedt
  • » u schakelt ons serviceteam voor een servicebeurt

Storing melden